Artist: Vasili Strigin

Vasili Strigin (1918 - 2009)